תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

תנאים והגבלות אלו מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית שנערך בינך, בין באופן אישי ובין מטעם ישות (“אתה”) ו- charger4u] אנו,” “אנו” או “שלנו”), הנוגעים לגישה שלך לשימוש ושימוש בהם באתרwww.charger4u.co.il] וכן בכל צורת מדיה אחרת, ערוץ מדיה, אתר סלולרי או אפליקציה סלולרית הקשורה, מקושרת או קשורה אליו בדרך אחרת (ביחד, “האתר”).

אתה מסכים שעל ידי כניסה לאתר www.charger4u.co.il קראת, הבנת ומסכים להיות מחויב לכל תנאים והגבלות אלה. אם אינך מסכים עם כל התנאים וההגבלות הללו, אסור לך במפורש להשתמש באתר ועליך להפסיק את השימוש באופן מיידי.

מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורך נוחות בלבד אך מתכוון כמובן גם לנשים .

תנאים והגבלות או מסמכים משלימים העשויים להיות מפורסמים באתר מעת לעת, משולבים בזאת במפורש על ידי הפניה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לבצע שינויים או שינויים בתנאים ובהגבלות אלה בכל עת ומכל סיבה שהיא.

אנו נודיע על כל שינוי על ידי עדכון התאריך “עודכן לאחרונה” בתנאים והגבלות אלה, ותוותר על כל זכות לקבל הודעה ספציפית על כל שינוי שכזה.

באחריותך לבדוק מעת לעת את התנאים וההגבלות הללו כדי להישאר מעודכן לגבי עדכונים. אתה תהיה כפוף, וייחשב כאילו הובא לידיעתך ואישרנו, את השינויים בתנאים וההגבלות המתוקנים שלך על ידי המשך השימוש שלך באתר לאחר התאריך המפורסם של התנאים וההגבלות.

המידע שנמסר באתר אינו מיועד להפצה או לשימוש על ידי אדם או גורם כלשהו בכל תחום שיפוט או מדינה בהם הפצה או שימוש כאמור היו מנוגדים לחוק או לתקנה או אשר יחולו עלינו כל דרישת רישום בתחום שיפוט או מדינה כזו.

בהתאם, אותם אנשים שבוחרים לגשת לאתר ממקומות אחרים עושים זאת מיוזמתם והם אחראים בלעדית לציות לחוקים המקומיים, אם ובמידה והחוקים המקומיים חלים.

האתר מיועד למשתמשים בני 18 לפחות. אנשים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להירשם לאתר.

זכויות קניין רוחני

אלא אם כן צוין אחרת, האתר הוא הנכס הקנייני שלנו וכל קוד המקור, מסדי נתונים, פונקציונליות, תוכנה, עיצובי אתר, אודיו, וידאו, טקסט, צילומים וגרפיקה באתר (ביחד, “התוכן”) וסימני המסחר, השירות סימנים ולוגואים הכלולים בהם (“הסימנים”) הם בבעלותנו או בשליטתנו או מורשים לנו

. התוכן והסימנים ניתנים באתר “כפי שהוא” למידע ולשימוש אישי שלך בלבד. למעט כמפורט במפורש בתנאים והגבלות אלה, אסור להעתיק, לשכפל, לצבור, לרשום, לפרסם, להעלות, להעלות, לפרסם, להציג, לקוד, להציג, לקודד, לתרגם, להפיץ, להפיץ, למכור, ברישיון או ב מנוצל באופן אחר לכל מטרה מסחרית כלשהי, ללא הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב.

בתנאי שאתה זכאי להשתמש באתר, אתה מקבל רישיון מוגבל לגישה לאתר ולהשתמש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו זכית גישה ראויה אך ורק עבור האישי שלך, שאינו מסחרי. להשתמש. אנו שומרים על כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש באתר, בתוכן ובסימנים.

ייצוגים של משתמשים

על ידי השימוש באתר אתה מצהיר ומתחייב כי:

(1) כל פרטי הרישום שתגיש יהיו אמיתיים, מדויקים, עדכניים ומלאים;

(2) תשמור על הדיוק של מידע כזה ותעדכן מייד את פרטי הרישום במידת הצורך;]

(3) יש לך את היכולת המשפטית ואתה מסכים לציית לתנאים ולהגבלות אלה;

(4) לא קטין בתחום השיפוט בו אתה מתגורר

(5) לא תיכנס לאתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות בוט, סקריפט, או בכל דרך אחרת;

(6) לא תשתמש באתר למטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית;

(7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

אם אתה מוסר מידע שאינו נכון, לא מדויק, לא עדכני או לא שלם, יש לנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש עדכני או עתידי באתר (או חלק ממנו).

הרשמה למשתמשים

יתכן שתידרש להירשם לאתר. אתה מסכים לשמור על סיסמתך וסביבתך תהיה אחראית לכל השימוש בחשבונך ובסיסמתך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר, לקבל דרישה או לשנות שם משתמש שאתה בוחר אם נקבע, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי שם משתמש כזה אינו הולם, מגונה או מעורר יכולת להתנגד אליו.

פעילויות אסורות

אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בו למטרה אחרת פרט למטרה שאנו מעמידים לרשות האתר. אין להשתמש באתר בקשר עם פעולות מסחריות כלשהן למעט אלה שאושרו או מאושרים ספציפית על ידינו.

כמשתמש באתר אתה מסכים לא:

 1. לאחזר באופן שיטתי נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב, במישרין או בעקיפין, אוסף, אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור בכתב מאתנו.
 2. לעשות כל שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף שמות משתמש ו / או כתובות דוא”ל של משתמשים באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא”ל בלתי מבוקש, או יצירת חשבונות משתמש באמצעים אוטומטיים או תחת יומרה כוזבת.
 3. להשתמש בסוכן קנייה או סוכן רכש כדי לבצע רכישות באתר.
 4. להשתמש באתר כדי לפרסם או להציע למכור סחורות ושירותים.
 5. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה באתר, כולל תכונות המונעות או מגבילות את השימוש או ההעתקה של כל תוכן או לאכוף מגבלות על השימוש באתר ו / או בתוכן הכלול בו.
 6. לעסוק במסגרת בלתי מורשית של האתר או קישור אליו.
 7. להונות, להונות או להטעות אותנו ומשתמשים אחרים, במיוחד בכל ניסיון ללמוד מידע רגיש לחשבון כמו סיסמאות משתמשים;
 8. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה שלנו או להגיש דוחות כוזבים על שימוש לרעה או התנהגות שגויה.
 9. לעסוק בכל שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים.
 10. להפריע, לשבש או ליצור נטל בלתי מוגזם באתר או ברשתות או בשירותים המחוברים לאתר.
 11. לנסות להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש של משתמש אחר.
 12. למכור או להעביר בדרך אחרת את הפרופיל שלך.
 13. להשתמש בכל מידע שהושג מהאתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר.
 14. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות איתנו או להשתמש באופן אחר באתר ו / או בתוכן לכל מאמץ מניב הכנסות או עסק מסחרי.
 15. לפענח, לפרק, לפרק או להנדס רוורס כל אחת מהתוכנות המרכיבות או מהוות דרך כלשהי באתר
 16. לנסות לעקוף את כל האמצעים באתר שנועדו למנוע או להגביל את הגישה לאתר, או לכל חלק מהאתר.
 17. להטריד, לעצבן, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדינו או סוכנו העוסקים במתן חלק כלשהו מהאתר אליך.
 18. למחוק את זכויות היוצרים או על זכויות קנייניות אחרות מכל תוכן.
 19. להעתיק או להתאים את תוכנת האתר, כולל אך לא מוגבלת ל- Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר.
 20. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים או חומר אחר, כולל שימוש מופרז באותיות גדולות וספאם (פרסום רציף של טקסט שחוזר על עצמו), מה שמפריע לשימוש בלתי מפריע של כל גורם וליהנות מה האתר או משנה, פוגע, משבש, משנה או מפריע לשימוש, תכונות, פונקציות, תפעול או תחזוקה של האתר.
 21. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) כל חומר שמשמש כמנגנון איסוף מידע או פסיבי או מידע העברת פסיבי או פעיל, כולל ללא הגבלה, תבניות מחלפות גרפיות ברורות (“gifs”), פיקסלים 1 × 1, באגים ברשת , עוגיות או מכשירים דומים אחרים (המכונים לעיתים “תוכנות ריגול” או “מנגנוני איסוף פסיבי” או “pcms”).
 22. למעט כפי שעשוי להיות תוצאה של שימוש במנוע חיפוש רגיל או משימוש בדפדפני אינטרנט, שימוש, הפעלה, פיתוח או הפצה של מערכת אוטומטית כלשהי, לרבות ללא הגבלה, כל עכביש, רובוט, כלי לרמות, מגרד או קורא לא מקוון אשר ניגש לאתר. , או באמצעות או השקה של כל סקריפט או תוכנה אחרת שאינה מורשית.
 23. לזלזל, להכתים או להזיק בדרך אחרת, לדעתנו, אנו ו / או האתר.
 24. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם כל החוקים והתקנות החלים.

האתר עשוי להזמין אותך לשוחח בצ’אט, לתרום או להשתתף בבלוגים, לוחות מודעות, פורומים מקוונים ופונקציונליות אחרת, ויכול לספק לך אפשרות ליצור, להגיש, לפרסם, להציג, להעביר, לבצע, לפרסם, להפיץ, או לשדר תוכן וחומרים אלינו או באתר, כולל אך לא רק טקסט, כתבים, וידאו, שמע, תמונות, גרפיקה, הערות, הצעות, או מידע אישי או חומר אחר (ביחד, “תרומות”).

כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל מפר את התנאים וההגבלות הללו ועלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

קווים מנחים לביקורות

אנו עשויים לספק לך אזורים באתר כדי להשאיר ביקורות או דירוגים. בעת פרסום ביקורת, עליך לעמוד בקריטריונים הבאים:

(1) יהיה עליך ניסיון ממקור ראשון עם האדם / הישות הנבדקת;

(2) הביקורות שלך לא צריכות להכיל גסות פוגעות, או שפה פוגעת, גזענית, פוגעת או שנאה;

(3) הביקורות שלך לא צריכות להכיל אזכורים מפלים על בסיס דת, גזע, מין, מוצא לאומי, גיל, מצב משפחתי, נטייה מינית או מוגבלות;

(4) הביקורות שלך לא צריכות להכיל אזכורים לפעילות בלתי חוקית;

(5) אסור להיות קשור למתחרים אם אתה מפרסם ביקורות שליליות;

(6) אסור להסיק מסקנות לגבי חוקיות ההתנהגות;

(7) אינך רשאי לפרסם הצהרות כוזבות או מטעות;

(8) אינך רשאי לארגן קמפיין המעודד אחרים לפרסם ביקורות, אם חיוביות או שליליות.

אנו עשויים לקבל, לדחות או להסיר ביקורות לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אין לנו כל התחייבות להקרין ביקורות או למחוק ביקורות, גם אם מישהו מחשיב ביקורות פוגעות או אינן מדויקות. ביקורות אינן מאושרות על ידינו, ואינן בהכרח מייצגות את דעותינו או את השקפותיהם של כל אחד מהשותפים או השותפים שלנו.

איננו מתחייבים באחריות כלשהי לבדיקה או לתביעות, התחייבויות או הפסדים הנובעים מסקירה כלשהי. על ידי פרסום ביקורת, אתה מעניק לנו בזאת זכות ורישיון מתמיד, שאינו בלעדי, עולמי, ללא תמלוגים, בתשלום מלא, הניתן להקצאה ורישיון שניתן לעתיד, לשכפל, לשנות, לתרגם, להעביר בכל דרך, להציג, לבצע, ו / או להפיץ את כל התוכן הנוגע לביקורות.

השתמש ברישיון

אם אתה ניגש לאתר באמצעות אפליקציה סלולרית, אנו מעניקים לך זכות ניתנת לביטול, לא בלעדית, לא ניתנת להעברה, מוגבלת להתקנה ושימוש ביישום הנייד במכשירים אלקטרוניים אלחוטיים שבבעלותך או בשליטתך, ולגשת ולהשתמש בהם יישום סלולרי במכשירים כאלו אך ורק בהתאם לתנאים וההגבלות של רישיון יישום סלולרי זה הכלול בתנאים והגבלות אלה.

אתה לא רשאי:

(1) לפרק, להנדס רוורס, לפרק, לנסות לגזור את קוד המקור של או לפענח את היישום;

(2) לבצע כל שינוי, התאמה, שיפור, שיפור, תרגום או נגזרת מהאפליקציה;

(3) להפר כל חוקים, כללים ותקנות רלוונטיים בקשר לגישה שלך או לשימוש ביישום;

(4) להסיר, לשנות או לטשטש כל הודעה קניינית (כולל כל הודעה על זכויות יוצרים או סימן מסחרי) שפורסמו על ידינו או על ידי בעלי הרישיון של היישום;

(5) להשתמש באפליקציה לכל מאמץ מניב הכנסות, מיזם מסחרי או מטרה אחרת שלא נועדה או מיועדת לה;

(6) להפוך את היישום לזמין ברשת או בסביבה אחרת המאפשרת גישה או שימוש על ידי מספר מכשירים או משתמשים בו זמנית;

(7) להשתמש ביישום לצורך יצירת מוצר, שירות או תוכנה שהם, באופן ישיר או עקיף, תחרותיים עם או בכל דרך שהיא תחליף ליישום;

(8) להשתמש ביישום כדי לשלוח שאילתות אוטומטיות לכל אתר אינטרנט או כדי לשלוח דואר אלקטרוני מסחרי בלתי רצוי;

(9) להשתמש במידע קנייני כלשהו או בממשקים שלנו או בקניין הרוחני האחר שלנו בתכנון, פיתוח, ייצור, רישוי או הפצה של כל יישום, אביזר או התקן לשימוש ביישום.

מכשירי אפל ואנדרואיד

התנאים הבאים חלים כשאתה משתמש ביישום סלולרי המתקבל מחנות Apple או מגוגל פליי (כל אחד “מפיץ אפליקציות”) כדי לגשת לאתר:

(1) הרישיון שניתן לך ליישום הנייד שלנו מוגבל לרישיון שאינו ניתן להעברה לשימוש ביישום במכשיר המשתמש במערכות ההפעלה Apple iOS או Android, לפי העניין, ובהתאם לכללי השימוש המפורטים ב- התנאים וההגבלות של מפיץ האפליקציות הרלוונטי;

(2) אנו אחראים לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם ביחס ליישום הסלולרי כמפורט בתנאים ובתנאים של רישיון יישום סלולרי זה הכלול בתנאים והגבלות אלה או כפי שנדרש אחרת על פי החוק החל, ואתה מאשר כי כל אחד מהם למפיץ אפליקציות אין כל התחייבות לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם ביחס לאפליקציה הסלולרית;

(3) במקרה של כישלון כלשהו באפליקציית הנייד בהתאמה לכל אחריות רלוונטית, אתה רשאי להודיע למפיץ האפליקציות הרלוונטי, ומפיץ האפליקציות, בהתאם לתנאיו ומדיניותו, רשאי להחזיר את מחיר הרכישה, אם בכלל, שילם עבור היישום הנייד, ובמידה המרבית המותרת על פי החוק החל, למפיץ האפליקציות לא תהיה כל התחייבות אחריות אחרת ביחס לאפליקציה הסלולרית

(4) עליך לציית לתנאי ההסכם הרלוונטיים של צד שלישי בעת השימוש באפליקציה הסלולרית, למשל, אם יש לך יישום VoIP, אסור לך להפר את הסכם שירות הנתונים האלחוטי שלהם בעת השימוש באפליקציה לנייד;

5) אתה מאשר ומסכים כי מפיצי האפליקציות נהנים מצד שלישי מהתנאים וההגבלות ברישיון היישום הנייד הזה הכלול בתנאים והגבלות אלה, וכי לכל מפיץ אפליקציות תהיה הזכות (ותיחשב כאילו קיבלה את זכות) לאכוף את התנאים וההגבלות ברישיון היישום הנייד הזה הכלול בתנאים והגבלות אלה כנגדך כמוטב צד ג ‘.

מדיה חברתית

כחלק מהפונקציונליות של האתר, אתה יכול לקשר את חשבונך לחשבונות מקוונים שיש לך עם ספקי שירות של צד שלישי (כל חשבון כזה, “חשבון צד שלישי”) על ידי אחד מהם: (1) לספק את חשבון הצד השלישי שלך. פרטי כניסה דרך האתר; או (2) לאפשר לנו גישה לחשבון צד שלישי שלך, כפי שמותר בתנאים וההגבלות החלים על השימוש שלך בכל חשבון צד שלישי.

אתה מצהיר ומתחייב כי אתה רשאי לחשוף בפנינו את פרטי ההתחברות לחשבון צד ג ‘ו / או להעניק לנו גישה לחשבון הצד השלישי שלך, מבלי שתפר על ידך את אחד מהתנאים והתנאים החלים על השימוש שלך ב חשבון צד ג ‘, ומבלי לחייב אותנו לשלם עמלות כלשהן או לכפוף לנו מגבלות שימוש שהוטלו על ידי ספק השירות של צד ג’ של חשבון הצד השלישי.

בכך שאתה מעניק לנו גישה לכל חשבונות של צד שלישי, אתה מבין ש (1) אנו רשאים לגשת, להנגיש ולאחסן (אם ישים) כל תוכן שסיפקת ושמרת בחשבון צד שלישי שלך (“הרשת החברתית”. תוכן “) כך שיהיה זמין באתר ובאמצעותו דרך חשבונך, כולל ללא הגבלה רשימות חברים ו (2) אנו עשויים להגיש ולקבל מחשבון הצד השלישי שלך מידע נוסף במידה שתקבל הודעה כאשר אתה מקשר חשבונך באמצעות חשבון הצד השלישי.

בהתאם לחשבונות הצד השלישי שאתה בוחר ובכפוף להגדרות הפרטיות שקבעת בחשבונות צד ג ‘כאלה, מידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מפרסם בחשבונות הצד השלישי שלך עשוי להיות זמין דרך חשבונך באתר.

לתשומת לבך, אם חשבון צד ג ‘או שירות משויך יהפוך לבלתי זמין או שהגישה שלנו לחשבון צד ג’ כזה תיפסק על ידי ספק השירות של צד ג ‘, ייתכן שתוכן הרשת החברתית כבר לא יהיה זמין באתר ובאמצעותו. תהיה לך אפשרות להשבית את הקשר בין חשבונך באתר לבין חשבונות הצד השלישי שלך בכל עת.

אתרים ותוכן של צד שלישי

האתר עשוי להכיל (או שתישלח באמצעות האתר) קישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי”) וכן מאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, יישומים , תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם בצדדים שלישיים (“תוכן של צד שלישי”).

אתרי צד שלישי ותכני צד שלישי כאלה אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידינו על ידי דיוק, נאותות או שלמות, ואנחנו לא אחראים לאתרי צד שלישי שאליהם ניגשים האתר או כל תוכן של צד שלישי המפורסם. על, זמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, דיוק, פוגעני, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי צד ג ‘או בתוכן של צד שלישי.

הכללת, קישור או התרת שימוש או התקנה של אתרי אינטרנט כלשהם של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו. אם תחליט לעזוב את האתר ולגשת לאתרי צד ג ‘או להשתמש או להתקין כל תוכן של צד שלישי, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, ועליך להיות מודע לכך שתנאים והגבלות אלה אינם חלים עוד.

עליכם לבדוק את התנאים והמדיניות הרלוונטיים, כולל פרקטיקות ואיסוף נתונים, של כל אתר אליו אתם מנווטים מהאתר או הנוגעים ליישומים בהם אתם משתמשים או מתקינים מהאתר. כל רכישה שתבצע באמצעות אתרי צד ג ‘תהיה באמצעות אתרים אחרים ומחברות אחרות, ואנחנו לא לוקחים אחריות כלשהי ביחס לרכישות כאלה אשר בבלעדיך ובין הצד השלישי הרלוונטי.

אתה מסכים ומכיר בכך שאיננו תומכים במוצרים או בשירותים המוצעים באתרי צד ג .בנוסף, תשאיר אותנו לא אחראים מכל הפסד שנגרם לך או נזק שנגרם לך בקשר או כתוצאה מכל דרך שהיא מתוכן של צד שלישי או מכל קשר עם אתרי צד שלישי.

משלוח :

יש לבדוק אפשרות משלוח טרם ההזמנה , משלוחים ניתנים על פי אפשרויות השילוח של דואר ישראל

מחיר המשלוח עלול להשתנות בהתאם למרחק.

מוצר יישלח רק לאחר אישור תשלום.

על מנת שהמשלוח יגיע אלייך יש לספק את הפרטים הבאים :

כתובת מלאה , מיקוד , שם מלא , טלפון נייד , כתובת מייל . במידה ותמסור פרטים שגויים לא נוכל למסור לך את המוצרים.

מוצרים שבמלאי ימסרו אלייך תוך 5 ימי עסקים לאחר אישור העסקה והתשלום.

התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ועשוי להיות שוני בגוון המוצרים ובגודלם .

ניהול אתר

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה,:

(1) לפקח על האתר עקב הפרות של תנאים והגבלות אלה;

(2) לנקוט בפעולה משפטית מתאימה כנגד כל מי שעל פי שיקול דעתנו הבלעדי מפר את החוק או את התנאים וההגבלות הללו, לרבות ללא הגבלה, דיווח על משתמש זה לרשויות אכיפת החוק;

(3) לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, לסרב, להגביל את הגישה, להגביל את הזמינות של, או להשבית (עד כמה שניתן מבחינה טכנולוגית) חלק מהתרומות שלך או כל חלק ממנו;

(4) על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, הודעה או אחריות, להסיר מהאתר או להשבית בדרך אחרת את כל הקבצים והתכנים שהם מוגזמים בגודלם או מכבידים על דרך כלשהי על מערכותינו;

(5) לנהל אחרת את האתר באופן שנועד להגן על זכויותינו ורכושנו ולהקל על תפקודו התקין של האתר.

מדיניות פרטיות

אכפת לנו מפרטיות ואבטחת נתונים. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו. באמצעות השימוש באתר אתה מסכים להיות מחויב למדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאים והגבלות אלה. אנא שימו לב כי האתר מתארח בישראל.

התראות

אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור כי כל חומר זמין באתר או באמצעותו מפר את זכויות היוצרים שבבעלותך או שאתה שולט בה, אנא הודע מייד לסוכן זכויות היוצרים המיועד שלנו באמצעות פרטי ההתקשרות המפורטים להלן (“הודעה”).

עותק של הודעתך יישלח לאדם שפרסם או אחסן את החומר המופיע בהודעה. לידיעתך, אתה עלול להיות אחראי לנזקים אם אתה מציג מצג שווא מהותי בהודעה. לפיכך, אם אינך בטוח שחומר שנמצא באתר או מקושר אליו מפר את זכויות היוצרים שלך, עליך לשקול פנייה ראשונה לעורך דין.

תנאים והגבלות אלה יישארו במלוא תוקפם ותקפו בזמן השימוש באתר. מבלי להגביל כל הוראה אחרת של תנאים ותנאים אלה, אנו שומרים על הזכות, בהבחנה היחידה שלנו וללא הודעה או אחריות, דוחה את הגישה לאתר ושימוש בו (כולל חסימה של כתובות IP מסוימות), לכל גורם או תגובה כלשהי עבור כל גורם שהוא. ללא סיבה כלשהי, לרבות ללא הגבלה להפרת הצגה כלשהי, אחריות או רכישה המורכבת בתנאים ותנאים אלה, או בכל תקנה או תקנה תחולה. אנו עשויים להפסיק את השימוש שלך או את השתתפותך באתר או למחוק את [חשבונך ו] כל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה, בהבחנה היחידה שלנו.

אם נסיים או נשעה את חשבונך מכל סיבה שהיא, אסור לך לרשום וליצור חשבון חדש תחת שמך, שם מזויף או מושאל או שמו של צד שלישי כלשהו, גם אם יתכן שאתה פועל בשם צד שלישי.

בנוסף להפסקת חשבונך או להשהייתו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, לרבות ללא הגבלה רדיפה אחר אזרחות, פליליות וצווי מניעה.

שינויים והפרעות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות או להסיר את תוכן האתר בכל עת או מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, איננו מחויבים לעדכן מידע כלשהו באתרנו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק את האתר כולו או חלקו ללא הודעה מוקדמת בכל עת.

אנו לא נהיה אחראים כלפיך או לצד שלישי כלשהו בכל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקת האתר.

איננו יכולים להבטיח כי האתר יהיה זמין בכל עת. אנו עשויים לחוות בעיות חומרה, תוכנה או בעיות אחרות או שנצטרך לבצע תחזוקה הקשורה לאתר, וכתוצאה מכך להפרעות, עיכובים או שגיאות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות, לעדכן, להשעות, להפסיק או לשנות באופן אחר את האתר בכל עת או מכל סיבה שהיא מבלי שנודיע לך על כך. אתה מסכים כי אין לנו כל אחריות כלשהי לאובדן, נזק או אי נוחות שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לגשת לאתר או להשתמש בו בזמן השבתה או הפסקת האתר.

שום דבר בתנאים וההגבלות הללו לא יתפרש כדי לחייב אותנו לתחזק ולתמוך באתר או לספק תיקונים, עדכונים או שחרורים בקשר אליו.

תיקונים

יתכן באתר מידע המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או מחדלים שעשויים להתייחס לאתר,למוצרים, כולל תיאורים, תמחור, זמינות ומידע אחר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או מחדלים ולשנות או לעדכן את המידע באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

כתב ויתור

האתר ניתן בבסיס בסיס זמין וכזמין. אתה מסכים כי השימוש שלך באתר ושירותינו יהיו בסכנתך הבלעדית. ככל שמותר על פי החוק, אנו שוללים את כל האחריות, המפורשת או המשתמעת, בקשר עם האתר והשימוש בהם, לרבות, ללא הגבלה, התחייבות המשתמעת של סחירות, התאמה לביטול ספק. איננו מבצעים אחריות או הצהרות בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תוכן האתר או תוכן של אתרים כלשהם המקושרים לאתר ואנחנו לא נתחייב באחריות או באחריות לכל (1) שגיאות, טעויות וכיוצא באלה, 2) נזק אישי או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא שהוא, כתוצאה מהגישה שלך לאתר ושימוש בו, (3) גישה לא מאושרת או שימוש בשירותים מאובטחים שלנו ו / או בכל מידע אישי או מידע פיננסי או שאינו מורשה. מאוחסנים בהם, (4) הפרעה או הפסקת העברה לאתר כלשהו או מהאתר, (5) כל BUGS, נגיפים, סוסי טרוג’אן, או הדומים שיכולים להיות מועברים או דרך האתר על ידי צד שלישי כלשהו, ו / או ( 6) כל שגיאה או השמטה בתוכן כלשהו ובחומרים או לאובדן או נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם כתוצאה משימוש בתוכן כלשהו שהועלה, הועבר, או באופן אחר שניתן יהיה להשיג VIA באתר. איננו מתחייבים, מאשרים, מבטיחים, או נוהגים להתחייב באחריות למוצר או שירות כלשהו המוצעים או המוצעים על ידי גורם שלישי באמצעות האתר, כל אתר אינטרנט היפר-קישור, או כל אתר אינטרנט או יישום סלולרי המוגש באתר כלשהו, או כל אתר אחר או כל תנאי פרסום, להיות צד לצד או בדרך כלשהי להיות אחראי על פיקוח על כל פעולה בין אותך וכל ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים.

באשר לרכישת מוצר או שירות באמצעות כל אמצעי בינוני או בסביבה כלשהי, אתה אמור להשתמש בפסק הדין הטוב ביותר שלך ולהזהיר את האזהרה היכן שמתאים.

מגבלות האחריות

בשום מקרה לא אנו או המנהלים, העובדים או הסוכנים שלנו יהיו אחראים לך או לכל צד שלישי בגין נזק ישיר, עקיף, הכרחי, מופתי, מקרי, ספציפי, או נזק חיובי, לרבות רווחים אבודים, נזק למידע כלשהו, או נזקים אחרים הנובעים משימוש באתר שלך, אפילו אם הומלץ לנו על האפשרות של נזקים כאלה.

מידע משתמש

אנו נשמור על נתונים מסוימים שתעביר לאתר לצורך ניהול האתר, כמו גם נתונים הנוגעים לשימושך באתר. למרות שאנו מבצעים גיבויים שגרתיים של נתונים, אתה אחראי באופן בלעדי לכל הנתונים שאתה מעביר או הנוגע לכל פעילות שביצעת באמצעות האתר.

אתה מסכים כי לא תהיה לנו כל אחריות כלפיך לאובדן או השחתה של נתונים כאלה, ואתה מוותר בזאת על כל זכות פעולה נגדנו הנובעת מאובדן או השחתה של נתונים כאלה.

תקשורת אלקטרונית, עסקאות וחתימות

ביקור באתר, שליחת דוא”ל ומילוי טפסים מקוונים מהווים תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית, ואתה מסכים כי כל ההסכמים, ההודעות, הגילוי ותקשורת אחרת שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, עומדים בכל דרישה חוקית שתקשורת כזו תהיה בכתב.

שונות

תנאים והגבלות אלה וכל מדיניות או כללי הפעלה שפורסמו על ידינו באתר מהווים את כל ההסכם וההבנה בינך לביננו. כישלוננו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים והגבלות אלה לא תפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור.

תנאים והגבלות אלה פועלים במלואם המותר בחוק. אנו עשויים להקצות כל אחת או את כל הזכויות וההתחייבויות שלנו לאחרים בכל עת. אנו לא נהיה אחראיים או אחראים לכל אובדן, נזק, עיכוב או כישלון בפעולה שנגרם מכל סיבה שהיא מעבר לשליטתנו הסבירה.

אם נקבע כי הוראה כלשהי או חלק מהוראה מתנאים והגבלות אלה אינה חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, ההפרשה או חלק מההוראה נחשבת כניתוקה מתנאים והגבלות אלה ואינה משפיעה על תוקף ואכיפתם של כל שנותר הוראות.

אין שום מיזם משותף, שותפות, יחסי עבודה או סוכנות שנוצרו בינך לבינינו כתוצאה מתנאים והגבלות או שימוש באתר. אתה מסכים שתנאים והגבלות אלה לא יתפרש נגדנו מתוקף ניסוחם.

אתה מוותר בזאת על כל ההגנות שעלולות להיות לך בהתבסס על הצורה האלקטרונית של תנאים והגבלות אלה וחוסר החתימה על ידי הצדדים על כך לביצוע תנאים והגבלות אלה.

צור קשר

על מנת לפתור תלונה בנושא האתר או לקבל מידע נוסף על השימוש באתר, אנא פנה אלינו בכתובת:

www.chareger4u.co.il

כתובת: באכר זאב 33, תל אביב

מספר טלפון: 0508565999

כתובת דוא”ל:info@charger4u.com

×